Tag: giá bán bột ngọc trai

Bột thiên nhiên: Bột Ngọc Trai

Bột thiên nhiên: Bột Ngọc Trai

Nhận Biết Về Sản Phẩm: – Có mùi tanh nhẹ. – Không tan trong nước. – Xoa lên mu bàn tay sẽ thấy ánh trai. – Ngọc trai làm đẹp là những hạt ngọc xấu méo mó… không làm trang