Tag: giá bán bạch chỉ

Bạch chỉ chất lượng cao

Bạch chỉ chất lượng cao

Công Dụng & Cách Sử Dụng: 1. Chữa Trứng Cá: – Thuốc Rửa Ngoài: Dùng bạch chỉ 10 phần, phòng phong 5 phần, cúc hoa 5 phần, đan sâm 5 phần; tất cả tán thành bột mịn, trộn đều; cất