Tag: bột quế

Bột quế chất lượng

Bột quế chất lượng

Bột quế ở Việt Nam được xếp vào loại tốt nhất thế giới , hàm lượng tinh dầu cao. Cây quế được trồng lấy vỏ ở các vùng núi phía Bắc Việt Nam cho sản lượng và chất lương tốt